Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko na lata 2007 – 2013. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42% całości środków polityki spójności.

więcej »

Aktualności

31.10 2014

Ministerstwo Środowiska zaprasza na szkolenia dla beneficjentów POIiŚ – edycja 2014

Szkolenia dotyczą różnych aspektów związanych z realizowaniem projektów dofinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko

28.10 2014

Konferencja Ministerstwa Środowiska pt. Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w VII konferencji Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska, która odbędzie się 25 listopada 2014 r. w Starej Zajezdni w Krakowie.

15.10 2014

Nowy nabór wniosków w ramach IX priorytetu PO IiŚ działanie 9.2

NFOŚiGW ogłasza nowy konkurs projektów w ramach działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii - KONKURS NR 2/POIiŚ/9.2/2014

10.10 2014

Kolejne zwiększenie budżetu dla PGN

Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło zwiększenie budżetu konkursu na wnioski dot. przygotowania Planów gospodarki niskoemisyjnej.

10.10 2014

Nowy konkurs dla projektów działania 9.2 POIiŚ

NFOŚIGW planuje ogłosić w październiku 2014 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 9.2.. IX Oś POIiŚ.

Nabór wniosków

15.10 2014

Nowy nabór wniosków w ramach IX priorytetu PO IiŚ działanie 9.2

NFOŚiGW ogłasza nowy konkurs projektów w ramach działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii - KONKURS NR 2/POIiŚ/9.2/2014

29.09 2014

Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚ (działania inwestycyjne)

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków.

29.09 2014

Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚ (rekultywacja składowisk)

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków.