Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko na lata 2007 – 2013. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42% całości środków polityki spójności.

więcej »

Aktualności

Logo projektu 10 lat Polski w Unii Europejskiej

18.04 2014

10 lat Polski w Unii Europejskiej

1 maja obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z instytucjami z całej Polski planuje liczne działania, które zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w Polsce...

11.04 2014

Aktualizacja Regulaminu konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014

Ministerstwo Środowiska poinformowało o zaktualizowaniu Regulaminu do konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 – uszczegółowiono w nim m.in. zapisy dotyczące rodzajów projektów (pkt. 12 Regulaminu) oraz załączników do wniosku (pkt. 18 Regulaminu).

25.03 2014

Lista rankingowa - Plany gospodarki niskoemisyjnej

Na stronach internetowych NFOŚiGW została zamieszczona lista rankingowa wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej.

18.03 2014

Zmieniono regulamin i harmonogram naboru wniosków w konkursie nr 13 w ramach Działania 1.1 Programu Infrastruktura i Środowisko

14 marca 2013 r. Ministerstwo Środowiska poinformowało o zmianie regulaminu konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 w ramach Działania 1.1.

10.02 2014

Prawdziwe historie w nowej kampanii Funduszy Europejskich

„Historia prawdziwa” to tytuł najnowszej kampanii promującej Fundusze Europejskie, która od 1 lutego 2014 r. jest obecna w telewizji, radio i Internecie.

Nabór wniosków

11.04 2014

Aktualizacja Regulaminu konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014

Ministerstwo Środowiska zaktualizowało Regulamin do konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 – uszczegółowiono w nim m.in. zapisy dotyczące rodzajów projektów (pkt. 12 Regulaminu) oraz załączników do wniosku (pkt. 18 Regulaminu).

28.03 2014

Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚ

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków.

18.03 2014

Zmiany w XIII naborze wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej - dodatkowy typ projektów

14 marca 2013 r. Ministerstwo Środowiska poinformowało o zmianie regulaminu konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 w ramach Działania 1.1. POiiŚ.